Wäsby Kendoförening
Wäsby Kendoförenings informationskanal

Posts from January, 2007

Diplomutdelningen lördagen den 27:e januari

Posted by wpadmin
On January 30th, 2007 at 15:01

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Gradering, Nyheter

En lördag senare än det var tänkt så blev det så äntligen dags att dela ut diplomen till tre av de sju som graderade den 13:e januari. Fyra av Wäsby kendoförenings medlemmar graderade till fjärde kyu; Benjamin, Raoul, Calvin och Theodore. Tre kendokas graderade vid samma tillfälle till tredje kyu; Alex, Rasmus och Jonas. Vid diplomutdelningen denna lördag deltog tre av de ovanstående sju; Raoul, Alex och Rasmus. Det var tre stolta och glada kendokas som fick motta applåder från alla närvarande och sitt graderingsdiplom direkt från Wäsby kendoförenings huvudtränare Henrik Johansson.

Tre av Wäsbys nygraderade kendokasDe graderade tillsammans med tre av Wäsby kendoförenings tränareRaoul tar emot sitt diplomRasmus tar emot sitt diplomAlex tar emot sitt diplomHuvudtränare Henrik Johansson

Resa till Sugo

Posted by Henrik Johansson
On January 24th, 2007 at 14:01

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt

Vi som skall till Sugo Cup i Malmö kommer att resa ner gemensamt . Vi hyr en minibuss och delar på kostnaderna, räkna med en total resekostnad på ca 500 kr per person. Resan går av stapeln fredag 2:a feb vid 15 tiden. Exakt tid och plats meddelas senare.

Vid frågor ring Henrik eller maila fingret@home.se

 

Uttag av hyra avseende låneutrustning

Posted by wpadmin
On January 16th, 2007 at 21:01

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Nyheter

Wäsby kendoföreningen har antal kendorustningar till utlåning, primärt i barn- och ungdomsstorlek, föreningen förfogar också över ett antal uppsättningar kendo-gi och hakama som medlemmarna erbjuds låna efter behov. Ansvarig för ut- och återlämnandet av denna utrustning är Fredrik Bergström. Anders Pettersson ansvarar för upprättande och administrerande av hyresavtal gentemot den enskilda medlemmen. Givetvis går det bra att prata med någon av dessa två oavsett ärendets art.

Styrelsen har beslutat att inför en hyresavgift för låneutrustning med början denna termin. För en hel rustning betalar en medlem 100 kr per termin och för enstaka delar eller kläder 50 kr per termin, detta oavsett antal delar. Styrelsens syfte med avgiftsuttaget är tvådelat; primärt är tanken att avgifterna skall öronmärkas till reparation och i förlängningen gå till inköp av ny utrustning, sekundärt vill styrelsen markera att det rör sig om låneutrustning som bör utnyttjas av de, för tillfället, aktiva medlemmarna. Precis som tidigare gäller att föreningens tränare prioriterar bland medlemmarnas behov vilket innebär att om en medlem tränar med låg frekvens kan föreningen i slutet av terminen begära tillbaka låneutrustningen för att låna ut den till en mer aktiv medlem.

Styrelsen har också enats kring en åldersgräns för rustningslån. Medlemmar kan låna rustningen upp till 17 års ålder, därefter löper lånetiden ut efter maximalt ett år med början det år då medlemmen fyller 17 år. Det är alltså inte möjligt att förnya lånet efter detta.

Sugo Cup den 3:e februari

Posted by Fredrik Bergström
On January 16th, 2007 at 17:01

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Nyheter, Tävling

Den 3:e februari går Sugo cup av stapeln i Malmö.

Sugo cup arrangeras i tre klasser:

  • A-klass: min 16 år, from 1 kyu
  • B-klass: min 16 år, tom 2 kyu och max fyra års kendoerfarenhet (semifinalisterna får tävla i A-klassen)
  • Juniorklass: min 15 år – max 18 år, inga gradrestriktioner

Etsuko cup arrangeras i en klass:

  • Damer: min 16 år, kvinna, inga gradrestriktioner

Anmälan skall ske klubbvis så skicka därför in uppgifter om namn, grad och vilka klasser man avser ställa upp i till fingret@home.se senast 17/1.

Avgift: 200 kr/person berättigar till tävling i samtliga klasser där en person kan ställa upp. Betalningen sker individuellt och ska senast 19/1 vara inne på konto: 8214-9, 903 152 186-8 , ange klubb och namn på inbetalningen (kontoinnehavare: Karolina Göransson).

Vi kommer att försöka ordna resa ner tillsammans i klubben. Mer info om detta kommer komma på hemsidan.

Träningslägertips: Kenikoshukai 27-28 januari

Posted by Fredrik Bergström
On January 13th, 2007 at 23:01

Permalink | Trackback | Links In |

Comments Off
Posted in Allmänt, Träningsrelaterat

Vi vill tipsa om Kenikoshukai som är ett träningsläger där man tränar både kendo och iaido. Det kan vara ett bra ställe om man är nyfiken på kendo och/eller iaido då det vänder sig till både nybörjare och högre graderade inom båda budoarterna.
Tidpunkt: 27-28 januari (start 09:00 på lördag)
Plats: Bålsta, Slottsskogsleden 21

Mer information på Kenikoshukais hemsida

Välkommen till en ny termin av kendoträning!

Posted by Fredrik Bergström
On January 13th, 2007 at 20:01

Permalink | Trackback | Links In |

Comments Off
Posted in Allmänt, Nyheter, Träningsrelaterat

Måndagen den 15:e januari 2007 så sätter Wäsby Kendoförenings vårtermin igång!
Alla gamla, nya, blivande och självklart även potentiella medlemmar är hjärtligt välkomna till ännu en termin med den bästa träningen man kan få!

Vi kommer att köra på nästan som vanligt. Några mindre förändringar i träningstiderna då vi har gjort om lördagsträningen till 2 timmar. Vi kommer att köra nybörjare och avancerade gruppen samtidigt, så avancerade gruppen börjar alltså också 10.00.
Är du nyfiken på kendo? Kom och kolla eller prova på någon träning! Hör gärna av er innan så att vi vet att ni kommer, mail adresser och övrig kontakt information finns under kontakt-länken i menyn.

Graderingen avklarad!

Posted by Fredrik Bergström
On January 13th, 2007 at 19:01

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Gradering, Nyheter

Nu är graderingen avklarad och alla som gick upp för gradering klarade sig! Ett gigantiskt grattis till er!

Nästa lördagsträning kommer vi att ha diplomutdelning till berörda personer så alla som graderade försök att komma då.

Ytterligare information angående graderingen

Posted by Fredrik Bergström
On January 8th, 2007 at 00:01

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt

Lördag den 13 januari klockan 10.00 har vi gradering till 4-2 kyu.

Graderingsavgiften (för diplom och registrering) är 160 kr och skall tas med till graderingstillfället. Har du Budopass och geult graderingskort sedan tidigare skall detta tas med till graderingen.

Graderingen kommer att innehålla följande moment:

4 kyu: Suburi, Uchi komi med rustning (men, kote, kote-men och kote-do)
3 kyu: Suburi, Uchi komi, kirikaechi, keiko
2 kyu: Suburi, Uchi komi, kirikaechi, keiko, Kata 1,2 och 5

Vid frågor kontakta fingret@home.se

Lycka till på lördag!

Henrik Johansson
Graderingsansvarig

Gradering

Posted by Fredrik Bergström
On January 2nd, 2007 at 21:01

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Gradering, Nyheter, Träningsrelaterat

Det är dags för gradering, så boka preliminärt in lördagen den 13:e januari för då planerar vi att ha gradering för grader upp till 2:a kyu. Vi kommer att ha en genomgång av vad man ska kunna till de olika graderna på måndagsträningen 8:e januari. Alla som har tänkt gradera för första gången rekommenderas komma på denna måndagsträning.

Graderingen kostar 160kr.

För att gradera krävs budopass och att man har betalat terminsavgift till en klubb ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. De som inte har budopass kommer att kunna köpa detta på plats. Pris för budopasset är 50kr och man måste då också komma ihåg två passfoton. Om kendokas från andra klubbar kommer till graderingen så måste bevis på nuvarande grad tas med (diplom, inlaga i budopass eller liknande).

Summering

Vad: Gradering grader 4-2 kyu
När: 10.00 den 13/1 -07
Var: Väsbyskolans gymnastiksal i Upplands Väsby (vanliga träningslokalen)
OBS! Håll koll på denna sida om tidpunkt skulle ändras!