Wäsby Kendoförening
Wäsby Kendoförenings informationskanal

Posts from September, 2007

RIKSLÄGER 2007

Posted by Henrik Johansson
On September 21st, 2007 at 09:09

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt

Svenska Budo- och kampsportsförbundets Kendosektion i samarbete med Uppsala Kendoklubb inbjuder till nationellt träningsläger i kendo. Träningslägret vänder sig till alla med rustningsvana och har som målsättning att kunna erbjuda kendoutövare på alla nivåer meningsfull och utvecklande träning. Under helgen kommer kata att tränas så ta med bokuto. På lördag erbjuds tillfälle för gradering till 1 kyu och 1 dan.

Plats: Fyrishov Uppsala
Datum: Fredagen den 28/9 – söndagen 30/9, 2007
Tränare: Mats Wahlqvist (Renshi 7 dan), Björn Gustavsson (6 dan), Bob Harris (5 dan)

Boende/mat: Boende erbjuds i träningslokalen (D-hallen) och mat serveras i Fyrishovs restaurang. Vid allergier och särskilda önskemål var god kontakta arrangörerna.

Gradering: Lördag klockan 19:00. Registrering och betalning till Mats Wahlqvist på fredag med jämna pengar (1 kyu: 150 kr) (1 dan: 250 kr). Glöm ej Budopasset och de som graderar till 1 Dan skall ha med 2 st foton!

Kostnad: 750 kronor. Mat och boende ingår i lägeravgiften. Inga rabatter ges om man inte utnyttjar mat eller boende eller inte kan närvara vid alla pass.

Betalning sker till Wäsby kendos postgiro PG 14 51 06–1 senast 24/9

Anmälan: Sista anmälningsdag 24 september,

Anmäl er genom att maila till huvudtranare@wasbykendo.se i samband med betalning. Vi kommer inte anmäla någon som inte betalat in.

För mer information, gå in på www.uppsalakendo.se