Wäsby Kendoförening
Wäsby Kendoförenings informationskanal

Posts from June, 2013

Gradering!

Posted by Sara Hugner
On June 3rd, 2013 at 20:06

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering

Nu på lördag, den 8 juni, kommer det gradering vara gradering till kyu-grader. Graderingen kommer att hållas kl 10:00 och vanlig träning kommer att fortsätta när graderingen är avslutad.