Wäsby Kendoförening
Wäsby Kendoförenings informationskanal

Avgifter

Posted by Fredrik Bergström
On November 22nd, 2006 at 20:11

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in

Alla betalar avgift, oavsett hur ofta man tränar. I avgiften ingår bland annat en försäkring, därför är det viktigt att alla betalar sin avgift. Ni kan betala direkt till vårt postgiro. Glöm inte att ange ditt namn.

Postgironumret är: 14 51 06 – 1

Avgifterna

Medlemsavgift: 200 kr betalas endast en gång per år i början av vårtermin eller hösttermin för nya medlemmar.

Terminssavgifter (utöver medlemsavgiften á 200 kronor):
Till och med tolv år: 300 kronor
13 – 16 år: 400 kronor
17 år och äldre: 500 kronor
Familjeavgift: 700 kronor

Comments are closed.