Wäsby Kendoförening
Wäsby Kendoförenings informationskanal

Gradering

Terminsavslutning och gradering på lördag

Posted by Jussi Myllyluoma
On December 17th, 2019 at 16:12

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering, Träningsrelaterat, Wäsby Kendo

På lördag den 20/12 avslutar vi terminen och året, samt har gradering för alla kyu-grader.

Graderingarna börjar kl. 10:00, och efter graderingarna har vi träning i vanlig ordning.

Ni som avser gradera — kom i god tid så du kan fylla i pappersarbetet inför graderingen!

Graderingsämnen är enligt följande:

4 kyu:
- Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho: kihon 1 – 2
- Uchikomi-geiko mot shinai: (stora) men, kote, do, kote-men, kote-do
- Kirikaeshi, gående tempo

3 kyu:
- Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho: kihon 1 – 5
- Uchikomi-geiko: (stora) men, kote, do, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi, gående tempo

2 kyu:
- Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho: kihon 1 – 6
- Uchikomi-geiko: men, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko

1 kyu:
- Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho: kihon 1 – 9
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko
- Kendo kata 1 – 3

Torsdag är sista chansen att komma och repetera i dojon!

– // –

Inbjudan Kendo-SM 2015

Posted by Jussi Myllyluoma
On October 21st, 2015 at 09:10

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering, Tävling

Klicka på länken nedan för att ladda ner en PDF-fil med komplett information om evenemanget.

Inbjudan SM Kendo 2015

För anmälan till gradering, klicka här.

Kyu-gradering lördagen den 13 juni

Gradering upp till 1 kyu

På lördag den 13 juni har vi gradering för alla kyu-grader.
Graderingarna börjar kl. 10:00, och efter graderingarna har vi träning i vanlig ordning.
Kom i god tid så du kan fylla i pappersarbetet inför graderingen!

Graderingsämnen är som följer:

4 kyu:
- Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho: kihon 1 – 3
- Uchikomi-geiko mot shinai: (stora) men, kote, do, kote-men, kote-do
- Kirikaeshi, gående tempo

3 kyu:
- Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho: kihon 1 – 6
- Uchikomi-geiko: (stora) men, kote, do, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi, gående tempo

2 kyu:
- Uchikomi-geiko: men, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko

1 kyu:
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko
- Kendo kata 1 – 3

– // –

Gradering på lördag 13/12

Posted by Jussi Myllyluoma
On December 4th, 2014 at 14:12

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering, Wäsby Kendo

På Luciadagen anordnas terminens graderingstillfälle!

Vi har prov för 4, 3 och 2 kyu.

Graderingarna börjar kl. 10:00, och efter graderingarna har vi träning i vanlig ordning.

Graderingsämnena är:

4 kyu:
- “Kihon kata” 1, 2, 3
- Uchikomi-geiko mot shinai: (stora) men, kote, do, kote-men, kote-do
- Kirikaeshi, gående tempo

3 kyu:
- “Kihon kata” 1, 2, 3
- Uchikomi-geiko: (stora) men, kote, do, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi, gående tempo

2 kyu:
- Uchikomi-geiko: men, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko

Kyu-gradering lördag den 14 juni!

Posted by Sara Hugner
On May 14th, 2014 at 10:05

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering, Wäsby Kendo

Gradering upp till 1 kyu

På lördag den 14 juni har vi gradering för alla kyu-grader. Graderingsämnen är som följer:

4 kyu:
- “Kihon kata” 1, 2, 3
- Uchikomi-geiko mot shinai: (stora) men, kote, do, kote-men, kote-do
- Kirikaeshi, gående tempo

3 kyu:
- “Kihon kata” 1, 2, 3
- Uchikomi-geiko: (stora) men, kote, do, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi, gående tempo

2 kyu:
- Uchikomi-geiko: men, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko

1 kyu:
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko
- Kendo kata 1, 2, 3

//Jussi

Gradering!

Posted by Sara Hugner
On June 3rd, 2013 at 20:06

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering

Nu på lördag, den 8 juni, kommer det gradering vara gradering till kyu-grader. Graderingen kommer att hållas kl 10:00 och vanlig träning kommer att fortsätta när graderingen är avslutad.

Gradering

Posted by Sara Hugner
On June 7th, 2012 at 23:06

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering

Lördagen den 9:e juni kommer det att hållas en gradering i klubben. Vi startar som vanligt kl 10:00 lördag morgon i kampsportscentret. Graderingen kostar 160 kronor. Efter graderingen kommer de vanliga träningarna att fortsätta till den 16:e juni och därefter kommer sommarträningarna att börja.

Gradering lördag 17/12

Posted by Fredrik Bergström
On December 10th, 2011 at 08:12

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Gradering

Lördag 17/12 anordnar vi gradering för graderna 4-2 kyu. Graderingen går av stapeln under första delen av normala träningstiden, d.v.s. vi börjar 10.00 med inskrivning.

Avgift för graderingen är 160kr och om man inte klarar graderingen återfås hela avgiften, avgiften går direkt till diplom och registrering hos SB&K. För att få gradera ska man vara medlem i en kendoklubb/förening, d.v.s. man måste ha betalt medlems- och träningsavgiften för höstterminen 2011.

Det som ingår i graderingen hittar ni på sidan Inför gradering i menyn till vänster.

Dessutom är lördag den 17:e sista träningstillfället för höstterminen så vi vill passa på att önska alla en god jul och vi sätter igång med vårterminen 9:e januari 2011.

Gradering lördag 18/12

Posted by Fredrik Bergström
On December 17th, 2010 at 09:12

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering, Wäsby Kendo

Lördag 18/12 anordnar vi gradering för graderna 4-1 kyu. Graderingen går av stapeln under första delen av normala träningstiden, d.v.s. vi börjar 10.00 med inskrivning.

Avgift för graderingen är 160kr och om man inte klarar graderingen återfås hela avgiften, avgiften går direkt till diplom och registrering hos SB&K. För att få gradera ska man vara medlem i en kendoklubb/förening, d.v.s. man måste ha betalt medlems- och träningsavgiften för höstterminen 2010.

Det som ingår i graderingen hittar ni på sidan Inför gradering i menyn till vänster.

Dessutom är lördag den 18:e sista träningstillfället för höstterminen så vi vill passa på att önska alla en god jul och vi sätter igång med vårterminen 10:e januari 2011.

Graderingstillfälle och sommarträning 19/6 2010

Vårterminen är avslutat och nu är det dags för årets sommarträning som kommer att hållas i anrika Hasselskolans gymnastiksal. Adressen till skolan är Hasselgatan 6, Upplands Väsby.

Träningen är öppen för alla tränande med rustning, och på lördagar är vår målsättning att även tränande utan rustning är välkomna! Priset för hela sommaren är 300kr och alla tränande ska vara medlemmar i någon klubb/förening knuten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Betalning sker till vårt plusgiro konto 14 51 06 – 1 där ni som meddelande skriver fullständigt namn samt SOMMAR2010, t.ex. FredrikBergströmSOMMAR2010.

Tider för träningen är lördagar 10.00-12.00 samt måndagar 19.00-20.30.

OBS! P.g.a. lokaltrassel på ordinarie graderingstillfälle så bestämde vi att flytta graderingstillfället till den första sommarträningen, d.v.s. lördag 19/6. Samma förutsättningar gäller, d.v.s. kostnad är 160kr och betalas på plats, återfås om man inte klarar graderingen.