Wäsby Kendoförening
Wäsby Kendoförenings informationskanal

Kyu-gradering lördag den 14 juni!

Posted by Sara Hugner
On May 14th, 2014 at 10:05

Permalink | Trackback | Links In |

No Comments |
Posted in Allmänt, Gradering, Wäsby Kendo

Gradering upp till 1 kyu

På lördag den 14 juni har vi gradering för alla kyu-grader. Graderingsämnen är som följer:

4 kyu:
- “Kihon kata” 1, 2, 3
- Uchikomi-geiko mot shinai: (stora) men, kote, do, kote-men, kote-do
- Kirikaeshi, gående tempo

3 kyu:
- “Kihon kata” 1, 2, 3
- Uchikomi-geiko: (stora) men, kote, do, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi, gående tempo

2 kyu:
- Uchikomi-geiko: men, kote-men, renzoku men, renzoku kote-men
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko

1 kyu:
- Kirikaeshi
- Jitsugi keiko
- Kendo kata 1, 2, 3

//Jussi

Comments are closed.